All dates & times below have been adjusted to Australia/Sydney timezone.

World Cup - 2015

Women's - Round 2

Samoa

# Player P TD
11 Celeste Faletaulupe Solofa 1 -
9 Miriama Lote Lima 1 -
1 Dorothy Ah Ching 1 -
4 Mandria Sua 1 -
12 Sabrina Reupena 1 -
3 Seifono Misili 1 -
14 Felicity Pogi 1 -
6 Rowena Faaiuaso 1 -
2 Anna Maria Schuster 1 -
7 Filoi Eneliko 1 -
13 Gabrielle Apelu 1 -
10 Lepailetai Faaiuaso 1 -
15 Lerissa Violina Fong 0 -
8 Latafale Auvaa 1 -
5 Pauline Pogi 1 -

Fiji

# Player P TD
5 Danielle Keli 1 -
2 Lillian Mary Delana 1 -
1 Ateca Dinati 1 -
6 Adi Wati Vavaitamana 1 -
10 Adi Katarina Lala 1 -
11 Elaine Taoba 1 -
4 Litia Vunisolo 1 -
7 Adi Litia Nanovo 1 1
8 Ro Digilacere Qumivutia 1 -
3 Ateca Seru Vacala 1 -
14 Ilisapeci Viwa 1 -

Referees

Referee appointments for this match will be announced at a later date.